Niepubliczny żłobek KRASNAL Koszalin

Niepubliczny żłobek KRASNAL Koszalin


Niepubliczny żłobek KRASNAL Koszalin Monika Jaruszewska - dyrektor żłobka, mgr pielęgniarstwa

Ukończyła Akademię Medyczną w Poznaniu na Wydziale Pielęgniarstwa, menadżerskie studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, roczny kurs pedagogiczny oraz kurs promocji zdrowia rodziny. Kurs doskonalący dla koordynatorów z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego w Centrum Edukacji Kadr Medycznych w Warszawie.
Zdobyte kwalifikacje, pozwoliły jej organizować i szkolić fachową kadrę pielęgniarek i położnych z terenu województwa koszalińskiego i zachodniopomorskiego. Ponadto nauczycielka młodzieży w Zespole Szkół Medycznych. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe wynikające z pełnienia przez nią funkcji kierowniczych w placówkach służby zdrowia (stanowisko zastępcy Pielęgniarki Przełożonej w Przychodni Matki, Dziecka i Młodzieży - w której sprawowano opiekę nad dziećmi od 0 do 18 roku życia, Pielęgniarki Naczelnej w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Koszalinie, starszego specjalisty do spraw promocji zdrowia w Zachodniopomorskim Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia, pielęgniarki oddziałowej w Hospicyjnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w latach 2008-2010).
Pełnienie funkcji Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w województwie koszalińskim zostało w 1998 r. nagrodzone Honorową Odznaką Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Otwartość na różne wyzwania zawodowe oraz koncentracja na zapewnieniu pacjentowi profesjonalnej opieki zostały docenione przez środowisko medyczne oraz rodziny pacjentów - zajęła III miejsce w plebiscycie Najpopularniejsza Pielęgniarka i Położna 2010 roku.


krasnal

Niepubliczny żłobek KRASNAL Koszalin Małgorzata Chmielewska - z-ca dyrektora żłobka

Pielęgniarka dyplomowana, ukończyła studia w Poznaniu. Kurs kwalifikacyjny z opieki paliatywnej, szkolenia z zakresu zarządzania zakładami opieki długoterminowej i paliatywno-hospicyjnej.
Przez dwadzieścia lat pracowała przy łóżku pacjenta w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie oraz trzynaście lat w Hospicyjnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na stanowisku dyrektora.
Posiada duże doświadczenie związane z działalnością w organizacjach pozarządowych. Wieloletnie prowadzenie opieki na rzecz osób z chorobą nowotworową w warunkach domowych pozwoliło na zdobycie zaufania społecznego, co zaowocowało otwarciem we wrześniu 1998 roku Hospicjum Stacjonarnego w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15. Kolejne lata pracy i rosnące zaufanie przyczyniły się do wybudowania nowego hospicjum przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80 w 2010 roku.
Jej zasługi zostały docenione przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2003 roku nadaniem Srebrnego Krzyża Zasługi. Dowodem zaufania ze strony mieszkańców Koszalina są otrzymane w plebiscytach tytuły "Uśmiechy 1998 roku" oraz "Róża Roku 2010".
Niepubliczny żłobek KRASNAL Koszalin