Niepubliczny żłobek KRASNAL Koszalin

Niepubliczny żłobek KRASNAL Koszalin


krasnal

Zapewniamy maluchom opiekę od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 17:00 w miłej, spokojnej i zbliżonej do domowej atmosferze oraz bezpieczeństwo poprzez specjalne procedury odbioru dzieci.

krasnal

Gwarantujemy maluchom fachową opiekę medyczną i pedagogiczną oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy do jego wieku, a także innowacyjne metody pedagogiczne.

Stała współpraca z lekarzem pediatrą i Poradnią Wad Słuchu w Koszalinie.

krasnal
Niepubliczny żłobek KRASNAL Koszalin